Specifieke Voorwaarden

Deze Specifieke Voorwaarden en de elders op de site opgenomen Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de “Algemene en Specifieke Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn niet alleen van toepassing op de content en Service verleend via mobiel internet (hierna de “MID service” genoemd), maar ook op de Service verleend via het internet, deze website of een wapsite (“de Sites”) en/of via andere wijzen van levering van mobiele content van CFM Ltd. of met aan haar gelieerde bedrijven (hierna de “Aanbieder”, “wij”, “ons”, “onze” genoemd), tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

Beide gebruikswijzen van de MID service en van het internet (met inbegrip van het gebruik van de Sites) worden gezamenlijk de “Service” of “Services” genoemd.

  1. LAND

De Service wordt aangeboden in Nederland.

  1. AANBIEDER

De Service wordt aangeboden door CFM Ltd.

  1. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJD

De Gebruiker van de Service dient in Nederland woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Service en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Service en/of als gebruiker van de Service onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

  1. VERGOEDINGEN

De van toepassing zijnde vergoedingen en tarieven worden kenbaar gemaakt via de Service en op de Sites. Voor het gebruik van de MID-Service betaalt u een vergoeding overeenkomstig de geldende tarieven van de Aanbieder, via uw eigen telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieder indien u een abonnement heeft of wordt deze vergoeding van uw beltegoed afgeboekt. Indien u om welke reden dan ook de Service wilt opzeggen kan geen restitutie plaatshebben van reeds betaalde vergoedingen, tenzij de overeenkomst uitdrukkelijk in deze mogelijkheid voorziet. Afzonderlijke vergoedingen voor tekstberichten van uw mobiele netwerk aanbieder zijn van toepassing.

  1. DOORGIFTE MOBIEL NUMMER

U stemt er mee in dat in voorkomende gevallen uw mobiele nummer aan de Mobiel Internet Dienstverlener Teleconcept B.V. en aan de Content Provider doorgegeven worden.

  1. VERZAMELEN PERSOONSGEGEVENS

Wij verzamelen en verwerken informatie die nodig is voor een goede werking van de diensten. Informatie als de aard van de dienst, het merk en type van uw mobiele telefoon, de datum van aanvang, het einde en de duur van uw gebruik van de diensten, het type browser dat u gebruikt, webbrowsing patronen en uw IP adres.

  1. GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door ons gebruikt om uw vragen te beantwoorden en uw transacties te kunnen verwerken. Wij mogen ook uw persoonsgegevens gebruiken om met u in contact te komen over het gebruik van onze site of wijzigingen in ons privacy beleid, de Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden die betrekking hebben op onze relatie met u en het gebruik van onze sites. Ook mogen wij de Gegevens gebruiken ter verbetering van onze content en navigatie op onze Sites of voor andere interne doeleinden. Zulke informatie verzameld door de Aanbieder mag worden bewaard en verwerkt in het land waar de Aanbieder of de met hem in een groep verbonden ondernemingen voorzieningen hebben getroffen. Door gebruik te maken van de Service stemt u in met een grensoverschrijdende uitwisseling van uw Gegevens. Wij mogen door ons ingehuurde derde partijen gebruiken om ons te helpen om de Service aan u te bewerkstelligen, zoals het autoriseren van uw transacties. Indien wij worden verkocht aan of fuseren met een ander bedrijf of wij worden failliet verklaard, zullen mogelijk sommige of alle over u verzamelde gegevens worden doorgegeven aan een derde partij. Ten slotte mogen wij uw gegevens aan bepaalde partijen verstrekken wanneer de wet dit vereist of wanneer op deze wijze de veiligheid van de aanbieder of gebruikers van de diensten wordt gewaarborgd.

  1. KLANTENSERVICE EN COPYRIGHT AANSPREEKPUNT

Wij bieden u informatie op de internetpagina’s die bij de Service behoren en/of via de MID service. Indien u meer informatie wenst of specifieke vragen heeft, dan kunt u een zenden aan onze Klantenservice en/of aan onze copyright agent via het mailadres dat u op de Sites aantreft of via de Service heeft ontvangen.